Trang chủ Cẩm nang kiểm toán Hồ sơ kiểm toán mẫu Báo cáo tài chính (bản 2019)

Hồ sơ kiểm toán mẫu Báo cáo tài chính (bản 2019)

bởi KIEMTOAN.INFO
6849 lượt xem

Chương trình Kiểm toán mẫu dành cho các cuộc kiểm toán Báo cáo tài chính đã được VACPA ban hành bản cập nhật lần 3 (năm 2019) thay thế cho 2 phiên bản trước đó (năm 2016, năm 2013..).

Bản cập nhật lần thứ 3 được cập nhật trên cơ sở các văn bản pháp luật liên quan đến kiểm toán báo cáo tài chính, bao gồm các Chuẩn mực kiểm toán, tham khảo các tài liệu “Hướng dẫn sử dụng các chuẩn mực kiểm toán quốc tế trong kiểm toán đơn vị nhỏ và vừa” của Liên đoàn Kế toán Quốc tế (IFAC), Chương trình kiểm toán mẫu của Viện Kế toán Công chứng Singapore (ISCA) và các tổ chức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán của một số nước trên thế giới, và các tài liệu do các doanh nghiệp kiểm toán cung cấp.

Bản cập nhật lần 3 được cập nhật, bổ sung tập trung vào phương pháp kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro, thể hiện mối liên kết rõ ràng hơn giữa các giai đoạn đánh giá rủi ro và biện pháp xử lý rủi ro và tổng hợp, kết luận, lập báo cáo.

Chương trình kiểm toán mẫu này hướng dẫn kiểm toán BCTC cho doanh nghiệp độc lập thuộc ngành sản xuất, thương mại và dịch vụ. Các doanh nghiệp kiểm toán có thể dựa vào Chương trình kiểm toán mẫu này để phát triển cho các cuộc kiểm toán của các đơn vị hoạt động trong các lĩnh vực ngành nghề khác nhau không phụ thuộc nhiều vào công nghệ thông tin.

Để download, xin vui lòng bấm vào đường link dưới đây:

Link download:
http://kiemtoan.info/file/ho-so-kiem-toan-mau-kiem-toan-bao-cao-tai-chinh-ban-2019/

Bài liên quan