Trang chủ Cẩm nang kiểm toán Cập nhật 6800 Báo cáo kiểm toán các Công ty đại chúng tại công cụ Tra cứu KIEMTOAN.INFO

Cập nhật 6800 Báo cáo kiểm toán các Công ty đại chúng tại công cụ Tra cứu KIEMTOAN.INFO

bởi KIEMTOAN.INFO
2606 lượt xem

Công cụ Tra cứu Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính của các Công ty đại chúng tại KIEMTOAN.INFO vừa được cập nhật thông tin của hơn 6.800 Báo cáo bao gồm các năm từ 2016 đến 2019.

Với công cụ tra cứu Báo cáo kiểm toán duy nhất tại Việt Nam này, các bạn có thể sử dụng chức năng tìm kiếm đặc thù về kiểm toán như:

  • Tra cứu Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của các đơn vị theo năm (từ 2016 – 2019 và tiếp tục cập nhật trong tương lai).
  • Tra cứu Báo cáo kiểm toán theo tên công ty kiểm toán, theo loại ý kiến của kiểm toán viên.
  • Dữ liệu được lấy từ nguồn đầy đủ nhất là Hệ thống công bố thông tin công ty đại chúng của Ủy ban chứng khoán.

Các bạn có thể truy cập đường link dưới đây để sử dụng:

http://kiemtoan.info/tra-cuu-bao-cao-kiem-toan-ctdc

Công cụ tra cứu của KIEMTOAN.INFO dừng hoạt động từ ngày 21/08/2020 do Cơ sở dữ liệu gốc của Kreston (VN) đã được cập nhật và ra mắt tại Chuyên trang dữ liệu tài chính riêng của Kreston (VN).

Các bạn truy cập website dưới đây để sử dụng Công cụ tra cứu:

Tra cứu Báo cáo tài chính, Báo cáo kiểm toán các công ty Việt Nam

Thông báo cập nhật

Bài liên quan